خِرقه ی فقر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

خِرقه ی فقر

خرقه فقر

خِرقه ی فقر

 • بر در میکده‌ام دست‌فشان خواهی‌ دید
 • پایکوبان، چو قلندرمنشان خواهی‌ دید
 • باز سرمست، از آن ساغر می‌، خواهم شد
 • بیهُشم مسخره‌ی‌ پیر و جوان خواهی‌ دید
 • از در مدرسه‌ و دیر، بُرون خواهم تاخت
 • عاکف سایه‌ی‌ آن سرو روان خواهی‌ دید
 • از اقامتگه هستی‌ به سفر خواهم رفت
 • به سوی‌ نیستیم رخت‌کشان خواهی‌ دید
 • خرقه‌ی‌ فقر، به یکباره تُهی‌ خواهم کرد
 • ننگ این خرقه‌ی‌ پوسیده، عیان خواهی‌ دید
 • باده از ساغر آن دلزده خواهم نوشید
 • فارغم از همه ملک دو جهان خواهی‌ دید