دیار قُدس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دیار قُدس

دیار قدس

دیار قُدس

 • دست از دلم بدار که جانم به لب رسید
 • اندر فراقِ روی‌ تو، روزم به شب رسید
 • گفتم به جان غمزده: دیگر تو غم مخور
 • غم رخت بست و، موسم عیش و طرب رسید
 • دلدار من، چُو یوسف گمگشته بازگشت
 • کنعان مرا ز روی‌ دل مُلتهب رسید
 • راز دلم که قلب جفا دیده‌ام درید
 • از سینه‌ام گذشت و به مغز عصب رسید
 • مُرغ دیار قُدس، از آن پرزنان رمید
 • بر درگهی‌ که بود ورا منتخب، رسید
 • درالسّلام، روی‌ سلامت نشان نداد
 • بگذشت جان از آن و به دارالعجب رسید.