روی یار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

روی یار

روی یار

روی یار

 • این رهروان عشق، کُجا می‌روند زار؟
 • ره را کنار نیست چرا می‌نهند[1]بار؟
 • هر جا روند جُز سر کوی‌ نگار نیست
 • هر جا نهند بار، همانجا بود نگار
 • ساغر نمی‌ستانند از غیر دست دوست
 • ساقی‌ نمی‌شناسند از غیر آن دیار
 • در عشق روی‌ اوست، همه شادی‌ و سُرور
 • در هجر وصل اوست، همه زاری‌ و نزار
 • از نور روی‌‌ اوست گُلستان شود چمن
 • در یاد سرو قامت او بشکفد بهار
 • ما را نصیب روی‌ تو، با این حجاب نیست
 • بردار این حجاب ازآن روی‌ گُلعِذار.