با که گویم؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

با که گویم؟

با که گویم

با که گویم؟

 • با که گویم: غم دیوانگی‌ خود، جُز یار؟
 • از که جویم ره میخانه به غیر از دلدار[1]؟
 • سرّ عشق است که جز دوست نداند دیگر
 • می‌ نگنجد غم هجرانِ وی‌‌ اندر گفتار
 • نو بهار است، درِ میکده را بگشایید
 • نتوان بست درِ میکده، در فصلِ بهار
 • باده آرید در این فصل! به یاد ساقی‌
 • نسزد رفت به گلزار بدین حال خمار
 • خَمِ زلفی‌ بگشا، ای‌ صنم باده‌فروش!
 • حاجتِ این دل غمگین به سرِ زلف برآر
 • روز میلادِ مهینْ عاشقِ یار است امروز
 • مددی‌ کن، سر خُم را بگشا بر ابرار!
 • حالتی‌ رفت ز دیدار رُخش بر مستان
 • می‌ نگویم به کسی‌، جُز صنم باده‌‌گُسار.