فنون عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فنون عشق

فنون عشق

فنون عشق

 • جامی‌‌ بنوش و بر در میخانه شاد باش
 • در یاد آن فرشته کیه توفیق داد باش[1]
 • گر تیشه‌ات نباشد تا کوه برکنی‌
 • فرهاد باش در غم دلدار و شاد باش
 • رو حلقه‌ی‌ غلامی‌ رندان به گوش کُن!
 • فرمانروای‌ عالم کون و فساد باش
 • در پیچ و تاب گیسوی‌ ساقی‌، ترانه‌ ساز
 • با جان و دل، لوایْ‌کش این نهاد باش
 • شاگرد پیر میکده شو در فنون عشق!
 • گردن فرازْ، بر همه خلق اوستاد باش
 • مستان، مقام را به پشیزی نمی‌خرند
 • گو خسرو زمانه و یا کیقباد باش
 • فرزند دلپذیر خرابات گر شدی‌
 • بگذار ملک قیصر و، کسری‌ به باد باش.