آوازِ سروش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

آوازِ سروش

آواز سروش

آوازِ سروش

 • بر در میکده پیمانه زدم خرقه به دوش
 • تا شود از کفم آرام و، رود از سر هوش[1]
 • از دَم شیخ، شفای[2]دل من حاصل نیست
 • بایدم شکوه برم پیش بت باده‌فروش
 • نه مُحقّق خبری‌ داشت، نه عارف اثری‌
 • بعد از این دست من و دامن پیری‌ خاموش
 • عالِم و حوزه‌ی‌ خود، صوفی‌ و خلوتگه خویش
 • ما و کوی‌ بُت حیرتزده‌ی‌ خانه ‌بدوش
 • از در مدرسه‌ و، دیر و، خرابات شدم
 • تا شوم بر در میعادگهش حلقه بگوش
 • گوش از عربده‌‌ی‌ صوفی‌ و درویش ببند
 • تا به جانت رسد از کوی‌ دل، آوازِ سروش.