آتش فراق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

آتش فراق

آتش فراق

آتش فراق

 • بیدل کُجا رود، به که گوید نیاز خویش؟
 • با ناکسان چگونه کُند فاش، راز خویش[1]؟
 • با عاقلانِ بیخبر از سوز عاشقی‌
 • نتوان دری‌ گشود، ز سوز و گداز خویش
 • اکنون که یار، راه ندادم به کوی‌ خود
 • ما در نیاز خویشتن و، او به ناز خویش
 • با او بگو: که گوشه‌ی‌ چشمی‌ ز راه مهر
 • بگُشا دمی‌ به سوخته‌‌ی‌ پاکباز خویش
 • ما عاشقیم و سوخته‌ی‌ آتش فراق
 • آبی‌ بریز با کفِ عاشق‌نواز خویش
 • بیچاره‌ام ز درد وکسی‌ چاره‌ساز نیست
 • لُطفی‌ نمای‌ با نظر چاره‌ساز خویش
 • با موبدان بگو، ره ما و شما جُداست
 • ما با ایاز خویش و، شما با نماز خویش.