محرمِ عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

محرمِ عشق

محرم عشق

محرمِ عشق

 • وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!
 • آ دم و جنّ و مَلَک، مانده به پیچ و خم عشق[1]
 • عرشیان، ناله و فریاد‌کُنان در ره یار
 • قدسیان، بر سر و بر سینه زنان از غم عشق
 • عاشقان، از در و دیوار هجوم آوردند
 • طرفه سرّی‌ است هُویدا، ز در مُحکم عشق
 • ریزه‌خوارانِ در میکده، شاداب شدند
 • جلوه‌گاهی‌ است ز رندان، به درِ خاتم عشق
 • غم مخور ای‌ دل دیوانه! که راهت ندهند
 • پیش سالک نبود فرق ز بیش و کم عشق
 • به حریفانِ ستم‌پیشه پیامم برسان
 • جز من مست، نباشد دگری‌ محرم عشق.