محرمِ اسرار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

محرمِ اسرار

محرم اسرار

محرمِ اسرار

 • هیچ دانی‌ که من زار، گرفتار توام؟
 • با دل و جان، سبب گرمی‌ بازار توام
 • هر جفا از تو به من رفت به منّت بخرم
 • به خُدا یار توام، یار وفادار توام
 • تار گیسوی‌ تو، آخر به کمندم افکند
 • من اسیر خم گیسوی‌ تو و تار توام
 • بس کن ای‌ جغد! ز ویرانه‌ی‌ خود دم بربند
 • که در این دایره‌، من نقطه‌ی‌ پرگار توام
 • عارفان، پرده بیفکنده به رخسار حبیب
 • من دیوانه، گشاینده‌ی‌ رُخسار توام
 • عاشقان، سِرّ سویدای‌ تو را فاش کنند
 • پیش من آی‌! که من محرم اسرار توام
 • روی‌ بگشای‌ بر این پیرِ ز پا اُفتاده
 • تا دم مرگ، به جان عاشق دیدار توام.