نهانخانه ی اسرار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نهانخانه ی اسرار

نهانخانه اسرار

نهانخانه ی اسرار

 • بر در میکده، از روی‌ نیاز آمده‌ام
 • پیش اصحاب طریقت به نماز آمده‌ام
 • از نهانخانه‌ی‌ اسرار ندارم خبری‌
 • به در پیر مُغان، صاحب راز آمده‌ام
 • از سر کوی‌ تو، راندند مرا با خواری‌
 • با دلی‌ سوخته از بادیه، باز آمده‌ام
 • صوفی‌ و خرقه‌ی‌ خود، زاهد و سجّاده‌ی‌ خویش
 • من، سوی‌‌ دیر مُغان نغمه‌نواز آمده‌ام
 • با دلی‌ غمزده، از دیر به مسجد رفتم
 • به اُمیدی‌ هِله با سوز و گُداز آمده‌ام
 • تا کند پرتو رویت به دو عالم غوغا
 • برِ هر ذرّه به صد راز و نیاز آمده‌ام