گنج نهان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

گنج نهان

گنج نهان

گنج نهان

 • بر در میکده با آه و فغان آمده‌ام
 • از دَغَل‌بازی‌ صوفی‌ به امان آمده‌ام
 • شیخ را گو: که درِ مدرسه بر بند! که من
 • زین همه قال و مقالِ تو به جان آمده‌ام
 • سر خُم باز کُن ای‌ پیر! که در درگه تو
 • با شعف، رقص‌کُنان، دست‌فشان آمده‌ام
 • گرهی‌ باز نگردد، مگر از غمزه‌ی‌ یار
 • بر درش با تن شوریده، روان آمده‌ام
 • همه‌جا خانه‌ی‌ یار است که یارم همه‌ جاست
 • پس ز بتخانه سوی‌‌ کعبه چسان آمده‌ام؟
 • راز بگشا و، گره باز و، مُعمّا حل کن!
 • که از این بادیه، بی‌تاب و توان آمده‌ام
 • تا که از هیچ، کنم کوچ به سوی‌ همه چیز
 • بوالهوس در طمع گنج نهان آمده‌ام.