شهره ی شهر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شهره ی شهر

شهره شهر

شهره ی شهر

 • به کمند سر زلف تو، گرفتار شدم
 • شُهره‌ی‌ شهر، به هر کوچه و بازار شدم
 • گر برانی‌ ز درم از در در دیگر آیم
 • گر بُرون رانْدِیَم از خانه، ز دیوار شدم
 • مستیِ‌ علم و عمل، رخت ببست از سر من
 • تا که از ساغر لبریز تو هُشیار شدم
 • پیشِ من، هیچ به از لذّت بیماری‌ نیست
 • تا ز بیماری‌ چشمان تو بیمار شدم
 • نشود بر سر کوی‌ تو بیابم راهی‌
 • از دم پیر، در این راه مددکار شدم
 • دامن از آنچه که انباشته‌‌ام برچیدم
 • تا که خجلت‌زده در خدمت خمّار شدم.