یاد دوست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

یاد دوست

یاد دوست

یاد دوست

 • یاد روزی‌ که به عشق تو گرفتار شُدم
 • از سر خویش گُذر کرده، سُوی‌ یار شُدم[1]
 • آرزوی‌ خم گیسوی‌ تو، خم کرد قدم[2]
 • باز انگشتْ نمایِ‌ سر بازار شُدم
 • طُرفه‌‌ روزی‌ که شبش با تو به پایان بُردم
 • از پی‌ حسرت آن مونس خمّار شُدم
 • با که گویم: که دل از دوری‌ جانان چه کشید؟
 • طاقت از دست بُرون شد که چنین زار شُدم
 • یار در میکده، باید سُخن دوست شنید
 • طوطی‌ باغ، چه داند، برِ دلدار شُدم؟
 • آن طرب را که ز بیماری‌‌ چشمت دیدم
 • فارغ از کوْن و مکان گشتم و بیمار شُدم