آرزوها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

آرزوها

آرزوها

آرزوها

 • در دلم بود که آدم شوم، امّا نشدم
 • بیخبر از همه عالم شوم، امّا نشدم
 • بر در پیر خرابات نهم روی‌ نیاز
 • تا به این طایفه محرم شوم، امّا نشدم
 • هجرت از خویش کنم، خانه به محبوب دهم
 • تا به اسماء، مُعلّم شَوم[1]، امّا نشدم
 • از کف دوست بنوشم همه شب باده‌ی‌ عشق
 • رسته از کوثر و زمزم شوم، امّا نشدم
 • فارغ از خویشتن و والهِ رُخسار حبیب
 • همچنان روحِ مُجسّم شوم، امّا نشدم
 • سر و پا گوش شوم، پای‌ به سر هوش شوم
 • کز دَمِ گرم تو مُلهَم شوم، امّا نشدم
 • از صفا راه بیابم به سوی‌ دار فنا
 • در وفا، یار مُسلّم شوم، امّا نشدم
 • خواستم برکنم از کعبه‌ی‌ دل، هر چه بُت است
 • تا بر دوست مُکرّم شوم، امّا نشدم
 • آرزوها، همه در گور شد ای‌ نفس خبیث!
 • در دلم بود که آدم شوم، امّا نشدم.