محراب عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

محراب عشق

محراب عشق

محراب عشق

 • جُز خم ابروی‌ دلبر، هیچ محرابی‌ ندارم
 • جُز غم هجران رویش، من تب و تابی‌ ندارم
 • گفتم اندر خواب بینم چهر‌ه‌ی‌ چون آفتابش
 • حسرت این خواب در دل ماند، چون خوابی‌ ندارم
 • سر نهم بر خاک کویش، جان دهم در یاد رویش
 • سر چه باشد، جان چه باشد، چیز نایابی‌ ندارم
 • با که گویم دردِ دل را، از که جویم راز جان را؟
 • جُز تو ای‌ جان! راز جویی‌، دردِ دل‌یابی‌ ندارم
 • تشنه‌ی‌ عشق تو هستم، باده‌ی‌ جانبخش خواهم
 • هر چه بینم، جُز سرابی‌ نیست، من آبی‌ ندارم
 • من پریشان حالم از عشق تو و، حالی‌ ندارم
 • من پریشان گویم از دست تو، آدابی‌ ندارم.