انتظار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

انتظار

انتظار

انتظار

 • از غم دوست، در این میکده فریاد کشم
 • دادرس نیست که در هجر رُخش داد کشم
 • داد و بیداد که در محفل ما، رندی‌ نیست
 • که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم
 • شادیم داد، غمم داد و، جفا داد و، وفا
 • با صفا، منّت آن را که به من داد، کشم
 • عاشقم، عاشق روی‌ تو، نه چیز دگری‌
 • بار هجران و وصالت، به دل شاد کشم
 • در غمت ا‌ی‌ گل وحشی‌ِّ من، ای‌ خسرو من!
 • جور مجنون ببرم، تیشه‌ی‌ فرهاد کشم
 • مُردَم از زندگیِ‌ بی تو که با من هستی‌
 • طرفه سرّی‌ است که باید بَرِ اُستاد کشم
 • سالها می‌گذرد، حادثه‌ها می‌آید
 • انتظار فرج از نیمه‌ی‌ خرداد کشم.