بوی نگار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بوی نگار

بوی نگار

بوی نگار

 • آن ناله‌ها که از غم دلدار می‌کشم
 • آهی‌ است، کز درون شرر بار می‌کشم[1]
 • با یار دلفریب بگو: پرده برگشا!
 • کز هجر روی‌ ماه تو، آزار می‌کشم
 • منصور را گذار! که فریاد او به دوست
 • در جمع گُلرخان، به سرِ دار می‌کشم
 • ساقی‌ بریز باده به جامم که هجر یار
 • باری‌ است بس گران به سربار می‌کشم
 • گفتی‌: که دوست باز کند، در به روی‌ دوست
 • این حسرتی‌ است تازه که بسیار می‌کشم
 • کوچک مگیر کُلبه‌ی‌ پیر مغان، که من
 • بوی‌‌ نگار زان دَر و دیوار می‌کشم
 • سالک! در این سلوک به دنبال کیستی‌؟
 • من، یار را به کوچه و بازار می‌کشم.