سراپرده ی عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سراپرده ی عشق

سراپرده عشق

سراپرده ی عشق

 • باید از رفتن او جامه به تن پاره کنم
 • درد دل را، به چه انگیزه توان چاره کنم؟[1]
 • در میخانه گشایید به رویم، که دمی‌
 • درد دل را به می‌ و ساقی‌ میخواره کنم
 • مگذارید که درد دل من فاش شود
 • که دل پیر خرابات ز غم پاره کنم
 • سرِ خُم باد سلامت! که به غمخواری‌ آن
 • ذرّه در پرده‌ی‌ عشق تو، چو خُمپاره کنم
 • از سراپرده‌ی‌ عشقِش به در آیم، روزی‌
 • ساکنان سر کویش همه آواره کنم
 • رُخ نما ای‌ بُت هر جایی‌ بی‌نام و نشان!
 • تا ز سیلی‌ دل خود همسر رُخساره کنم.