شرح پریشانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شرح پریشانی

شرح پریشانی

شرح پریشانی

 • درد خواهم دوا نمی‌‌خواهم
 • غصّه خواهم نوا نمی‌‌خواهم[1]
 • عاشِقم، عاشِقم مریض توام
 • زین مرض، من شفا نمی‌‌خواهم
 • من جفایت به جان خریدارم
 • از تو ترک جفا نمی‌‌خواهم
 • از تو جانا، جفا وفا باشد
 • پس دگر من وفا نمی‌‌خواهم
 • تو «صفا»ی‌ منی‌‌ و «مروه»ی‌ من
 • «مروه» را با «صفا» نمی‌‌خواهم
 • صوفی‌ از وصل دوست بیخبر است
 • صوفی‌ِ بی‌‌ صفا نمی‌‌خواهم
 • تو دُعای‌ منی‌! تو ذکر منی‌!
 • ذکر و فِکر و دُعا نمی‌‌خواهم
 • هر طرف رو کُنم تویی‌ قبله
 • قبله، قبله نما نمی‌‌خواهم
 • هر که را بنگری‌ فدایی‌ تو است
 • من فدایم فدا نمی‌‌خواهم
 • همهْ آفاق، روشن از رُخ تو است
 • ظاهری‌ جای‌ پا نمی‌‌خواهم.