کعبه ی دل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کعبه ی دل

کعبه دل

کعبه ی دل

 • تا از دیار هستی‌ در نیستی‌ خزیدیم
 • از هر چه غیر دلبر، از جان و دل بُریدیم
 • با کاروان بگویید: از راه کعبه برگرد!
 • ما یار را به مستی‌ بیرونِ خانه دیدیم
 • «لَبّیکْ» از چه گویید؟ ای‌ رهروان غافل!
 • لَبیّکْ او به خلوت، از جامِ می‌ شنیدیم
 • تا چند در حجابید، ای‌ صوفیانِ محجوب!
 • ما پرده‌ی‌ خودی‌ را در نیستی‌ دریدیم
 • ای‌ پرده دار کعبه! بردار پرده از پیش
 • کز روی‌ کعبه‌ی‌ دل ما پرده را کشیدیم
 • ساقی‌!‌ بریز باده در ساغر حریفان
 • ما طعمِ باده‌ی‌ عشق، از دست او چشیدیم.