بُتِ یکدانه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بُتِ یکدانه

بت یکدانه

بُتِ یکدانه

 • خُرّم آن روز که ما عاکف میخانه شویم
 • از کف عقل بُرون جَسته و، دیوانه شویم[1]
 • بشکنیم آینه‌ی‌ فلسفه و عِرفان را
 • از صنمخانه‌ی‌ این قافله بیگانه شویم
 • فارغ از خانقه و، مدرسه و، دیر شده
 • پُشت پایی‌ زده بر هستی‌ و، فرزانه شویم
 • هجرت از خویش نموده، سوی‌ دلدار رویم
 • واله شمع رُخش گشته و، پروانه شویم
 • از همه قید بُریده، ز همه دانه رها
 • تا مگر بسته‌ی‌ دام بُت یکدانه شویم
 • مستی‌ عقل ز سر بُرده و، آییم به خویش
 • تا بهوش از قدح باده‌ی‌ مستانه شویم.[2]

اردیبهشت 1364

 • 1ـ آقای نصراللّه‏ خلخالی.
 • 2ـ به طوری که حکایت شده است.
 • 3ـ آقای شیخ مجتبی قزوینی.