باده ی حضور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

باده ی حضور

باده حضور

باده ی حضور

 • در لقای‌ رُخش ای‌ پیر! مرا یار‌ی‌ کُن
 • دستگیری‌ کُن و، پیری‌ کُن و، غمخواری‌ کُن
 • از سر کوی‌ تو مأیوس نگردم هرگز
 • غمزه‌ای‌!‌ غمزدگان را تو مددکاری‌ کُن
 • هله! با جُرعه‌ای‌ از باده‌ی‌ میخانه‌ی‌ خویش
 • هوشم از سر ببر، آماده‌ی‌ هُشیاری‌ کُن
 • گر به لطفم ننوازی‌ و، پناهم ندهی‌
 • عشوه کُن، ناز کُن، آغاز ستمکاری‌ کُن
 • عاشقم، عاشقم، اُفتاده و بیمار توام
 • لطف کُن، لطف! ز بیمار پرستاری‌ کُن
 • تو و سجّاده‌ی‌ خویش و، من و پیمانه‌ی‌ خویش
 • با منِ باده زده، هر چه به دل داری‌ کُن
 • گر نخواهی‌ ز سر لُطف نوازی‌ ما را
 • از درِ قهر بُرون آی‌ و، دل آزاری‌ کُن[1]!