عطر یار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

عطر یار

عطر یار

عطر یار

 • ما ندانیم که دلبسته‌ی‌ اوییم همه
 • مست و سرگشته‌ی‌ آن روی‌ نکوییم همه
 • فارغ از هر دو جهانیم و، ندانیم که ما
 • در پی‌ غمزه‌ی‌ او، بادیه پوییم همه
 • ساکنانِ در میخانه‌ی‌ عشقیم مُدام
 • از ازل، مست از آن طرفه سبوییم همه
 • هر چه بوییم ز گلزار گلستان وی‌ است
 • عطر یار است که بوییده و، بوییم همه
 • جُز رُخ یار، جمالی‌ و جمیلی‌‌ نبود
 • در غم اوست که در گفت و مگوییم همه
 • خود ندانیم که سرگشته و حیران، همگی‌
 • پی‌ آنیم که خود روی‌ بروییم همه[1]!