بار امانت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بار امانت

بار امانت

بار امانت

 • غمی‌ خواهم که غمخوارم تو باشی‌
 • دلی‌ خواهم دلازارم تو باشی[1]
 • جهان را، یک جوی‌ ارزش نباشد
 • اگر یارم، اگر یارم تو باشی‌
 • ببوسم چوبه‌ی‌ دارم بشادی‌
 • اگر در پای‌ آن دارم تو باشی‌
 • به بیماری‌ دهم جان و سر خود
 • اگر یار پرستارم تو باشی‌
 • شوم ای‌ دوست! پرچمدار هستی‌
 • در آن روزی‌ که سردارم تو باشی‌
 • رسد جانم به فوق «قابَ قَوْسَین»
 • که خورشید شب تارم تو باشی‌
 • کِشم بار امانت، با دلی‌ زار
 • امانتدار اسرارم تو باشی‌.