محرابِ اندیشه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

محرابِ اندیشه

محراب اندیشه

محرابِ اندیشه

 • باید از آفاق و انفُس بگذری‌ تا جان شوی‌
 • و آنگه از جان بگذری‌ تا در خور جانان شوی‌
 • طُرّه‌ی‌ گیسوی‌ او، در کف نیاید رایگان
 • باید اندر این طریقت، پای‌ و سر چوگان شوی‌
 • کی‌ توانی‌ خواند، در محراب ابرویش نماز؟
 • قرنها باید در این اندیشه سرگردان شوی‌
 • در ره خال لبش، لبریز باید جام درد
 • رنج را افزون کُنی‌، در پی‌ درمان شوی‌
 • در هوای‌ چشم مستش، در صف مستان شهر
 • پای‌‌کوبی‌، دست‌افشانیّ و، هم‌پیمان شوی‌
 • این رهِ عشق است و، اندر نیستی‌ حاصل شود
 • بایدت از شوق، پروانه شوی‌، بریان شوی‌.