پرتو عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پرتو عشق

پرتو عشق

پرتو عشق

 • عشق اگر بال گشاید، به جهان حاکم اوست
 • گر کند جلوه در این کوْن و مکان، حاکم اوست[1]
 • روزی‌ ار رخ بنماید ز نهانخانه‌ی‌ خویش
 • فاش گردد که به پیدا و نهان، حاکم اوست
 • ذرّه‌ای‌ نیست به عالم که در آن عشقی‌ نیست
 • بارک الله! که کران تا به کران حاکم اوست
 • گر عیان گردد روزی‌ رخش از پرده‌ی‌‌ غیب
 • همه بینند که در غیب و عیان حاکم اوست
 • تا که از جسم و روان بر تو حجاب است حجاب
 • خود نبینی‌ به همه جسم و روان حاکم اوست
 • من چه گویم؟ که جهان نیست بجز پرتو عشق
 • ذوالجلالی‌ است که بر دهر و زمان، حاکم اوست