دریای جمال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دریای  جمال

دریای جمال

دریای جمال

 • سر زلفت به کناری‌ زن و، رخسار گشا!
 • تا جهان محو شود، خرقه کشد سوی‌ فنا
 • به سر کوی‌ تو ای‌ قبله‌ی‌ دل! راهی‌ نیست
 • ورنه هرگز نشوم راهی‌ وادی‌ّ «مِنا[1]»
 • از صفای‌ گل روی‌ تو هر آن کس برخورد
 • بَر کَنَدْ دل ز حریم و، نکُند رو به «صفا[2]»
 • طاق ابروی‌ تو محرابِ دل و جان من است
 • من کجا و تو کجا؟ زاهد و محراب کجا؟
 • ملحد و، عارف و، درویش و، خراباتی‌ و، مست
 • همه در امْرِ تو هستند و، تو فرمانفرما
 • خرقه‌ی‌ صوفی‌ و، جامِ می‌ و، شمشیر جهاد
 • قبله‌گاهی‌ تو و، این جمله همه قبله‌نما
 • رَسَم آیا به وصالِ تو که در جان منی‌؟
 • هجر روی‌ تو که در جان منی‌، نیست روا!
 • ما همه موج و، تو دریای‌ جمالی‌، ای‌ دوست!
 • موجْ دریاست، عجب آن که نباشد دریا!