سخن دل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سخن دل

سخن دل

سخن دل

 • عاشق دوست ز زنگش پیداست
 • بیدلی‌ از دل تنگش پیداست
 • نتوان نرم نمودش به سخن
 • این سخن، از دل سنگش پیداست
 • از در صُلح بُرون ناید دوست
 • دیگر امروز، ز جنگش پیداست
 • می‌‌زده است، از رُخ سُرخش پُرسید
 • مستی‌ از چشم قشنگش پیداست
 • یار امشب پی‌ عاشق‌کشی‌ است
 • من نگویم؛ ز خدنگش پیداست
 • رازِ عِشق تو نگوید «هندی‌[1]»
 • چه کُنم من، که ز رنگش پیداست