رُخ خورشید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

رُخ خورشید

رخ خورشید

رُخ خورشید

 • عیب از ما است، اگر دوست ز ما مستور است
 • دیده بگشای‌ که بینی‌ همه عالم طور است
 • لاف کم زن که نبیند رُخ خورشیدِ جهان
 • چشم خُفّاش که از دیدن نوری‌ کور است
 • یا رب! این پرده‌ی‌ پندار که در دیده‌ی‌ ماست
 • باز کن تا که ببینم همه عالم نور است
 • کاش در حلقه‌‌ی‌ رندان خبری‌ بود ز دوست[1]
 • سخن آنجا نه ز «ناصر» بود، از «منصور» است[2]
 • وای‌ اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی‌
 • فاش گردد که چه در خرقه‌ی‌ این مهجور است
 • چه کنم تا به سر کوی‌ توام راه دهند؟
 • کاین سفر توشه همی‌ خواهد و، این ره دور است
 • وادی‌ عشق که بی‌هوشی‌ و، سرگردانی‌ است
 • مُدّعی‌ در طلبش بوالهوس و مغرور است
 • لب فرو بست هر آن کس رُخ چون ماهش دید
 • آنکه مدحت کُند از گفته‌ی‌ خود مسرور است
 • وقت آن است که بنشینم و دم در نزنم
 • به همه کون و مکان مدحت او مسطور است.[3]