عٰاشق سوخته
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

عٰاشق سوخته

عاشق سوخته

عٰاشق سوخته

 • پرده بردار ز رُخ، چهره‌گشا، ناز، بس است
 • عاشق سوخته را دیدن رویت هوس است[1]
 • دست از دامنت ای‌ دوست! نخواهم برداشت
 • تا من دلشده را، یک رمق و، یک نفس است
 • همه خوبان برِ زیباییت‌ ای‌ مایه‌ی‌ حُسن!
 • فی‌المثل، در برِ دریای‌ خروشان چو خس است
 • مرغ پر سوخته را نیست نصیبی‌ ز بهار
 • عرصه جولانگه زاغ است و، نوای‌ مگس است
 • دادخواهم، غم دل را به کجا عرضه کنم؟
 • که چو من دادستان است و چو فریادرس است[2]
 • این همه غلغل و غوغا که در آفاق بود
 • سوی‌ دلدار روان و همه بانگ جرس است.