هوای ِ وصال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

هوای ِ وصال

هوای وصال

هوای ِ وصال

 • در پیچ و تاب گیسوی‌ دلبر ترانه است
 • دل برده‌ی‌ فدایی‌ هر شاخ شانه است
 • جان در هوا‌ی‌ دیدن رخسار ماه توست
 • در مسجد و کنیسه نشستن بهانه است
 • در صید عارفان و، ز هستی‌ رمیدگان[1]
 • زلفت چو دام و، خال لبت همچو دانه است
 • اندر وصال روی‌ تو ای‌ شمس تابناک!
 • اشکم چو سیل جانب دریا روانه است
 • در کوی‌ دوست، فصل جوانی‌ به سر رسید
 • باید چه کرد!‌ این همه، جور زمانه است
 • امواج حُسن دوست چو دریای‌ بیکران
 • این مستِ تشنه کامْ غمش در کرانه است
 • میخانه در هوای‌ وصالش طرب کنان
 • مطرب به رقص و، شادی‌ و، چنگ و، چَغانه است.