سبوی دوست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سبوی دوست

سبوی دوست

سبوی دوست

 • عمری‌ گذشت و، راه نبردم به کوی‌ دوست
 • مجلس تمام گشت و، ندیدم روی‌ دوست[1]
 • گلشن معطّر است سراپا ز بوی‌ یار
 • گشتیم هر کجا، نشنیدیم بوی‌ دوست
 • هر جا که می‌‌روی‌، ز رخ یار روشن است
 • خُفاش وار، راه نبردیم سوی‌ دوست
 • میخوارگانِ دلشده ساغر گرفته‌اند
 • ما را نمی‌‌ نصیب نشد از سبوی‌ دوست
 • گوش من و تو، وصف رخ یار نشنود[2]
 • ورنه جهان ندارد جز گفتگوی‌‌ دوست
 • با عاقلان بگو که: رخ یار ظاهر است
 • کاوش بس است این همه، در جستجوی‌ دوست
 • ساقی‌ ز دست یار به ما باده می‌‌دهد
 • بر گیر می‌‌ تو نیز ز دستِ نکوی‌ دوست