طبیب عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

طبیب عشق

طبیب عشق

طبیب عشق

 • غم دل با که بگویم که مرا یاری‌ نیست
 • جز تو ای‌ روحِ روان! هیچ مددکاری‌ نیست
 • غم عشق تو، به جان است و، نگویم به کسی‌:
 • که در این بادیه‌ی‌ غمزده، غمخواری‌ نیست
 • راز دل را نتوانم به کسی‌ بگشایم
 • که در این دیر مغان راز نگهداری‌ نیست
 • ساقی‌! از ساغر لبریز ز می‌ دم بربند
 • که در این میکده‌ی‌ می زده هشیاری‌ نیست
 • درد من، عشق تو و بستر من، بستر مرگ
 • جز تواَم هیچ طبیبی‌ و پرستاری‌ نیست
 • لطف کن، لطف و، گذر کن به سر بالینم
 • که به بیماری‌ من، جان تو! بیماری‌ نیست
 • قلم سرخ کشم بر ورقِ دفتر خویش
 • هان! که در عشق من و حُسن تو، گفتاری‌ نیست