مژده ی دیدار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مژده ی دیدار

مژده دیدار

مژده ی دیدار

 • باد بهار، مژده‌ی‌ دیدار یار داد
 • شاید که جان به مقدم باد بهار داد
 • بلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریب[1]
 • بر دل نوید سرو قد گلعِذار داد
 • ساقی‌، به جام باده، در آن عشوه و دلال
 • آرامشی‌ به جان من بی‌قرار داد
 • در بوستان عشق، نشاید غمین نشست
 • باید که جان به دست بتی‌ می‌ گسار داد
 • شیرین زبان من، گل بی‌خار بوستان
 • جامی‌ ز غم به خسرو، فرهادوار داد
 • تا روی‌ دوست دید دل جان‌گداز من
 • یک جان نداد در ره او، صد هزار داد.