راز نهان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

راز نهان

راز نهان

راز نهان

 • داستان غم من راز نهانی‌ باشد
 • آن شناسد که ز خود یکسره فانی‌ باشد
 • به خمِ طرّه‌ی‌ زلفت نتوانم ره یافت
 • آن تواند که دلش آنچه تو دانی‌ باشد
 • ساغری‌ از خُم میخانه مرا باز دهید
 • که تواند که در این میکده بانی‌ باشد؟
 • گِردِ دلدار نگردد، غم ساقی‌ نخورد
 • غیر آن رند که بی‌نام و نشانی‌ باشد
 • گرچه پیرم، به سر زلف تو ای‌ دوست قسم!
 • در سرم عشق، چو ایّام جوانی‌ باشد
 • دورم از کوی‌ تو، ای‌ عشوه‌گر هر جایی‌!
 • که نصیبم ز رُخت نامه‌پرانی‌ باشد
 • گر شبانان، به سر کوی‌ تو آیند و روند
 • خُرّم آن دم که مرا شغلْ، شبانی‌ باشد.