بهار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بهار

بهار

بهار

 • بهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شد
 • چه گویم! کز غم آن سروِ خندان، جان و دل خون شد
 • گروه عاشقان بستند محمِلها و، وارستند
 • تو دانی‌ حال ما واماندگان در این میان چون شد
 • گل از هجران بلبل، بلبل از دوری‌ّ گل، هر دم
 • به طَرْف گلِستان، هر یک به عشق خویش مفتون شد
 • حجاب از چهره‌ی‌ دلدار ما، باد صبا بگرفت
 • چو من، هر کس بر او یک دم نظر افکند، مجنون شد
 • بهار آمد، ز گُلشن برد زردیها و، سردیها
 • به یُمن خور، گُلستان سبز و، بستان گرم و، گلگون شد
 • بهار آمد، بهار آمد، بهار گل‌عذار آمد[1]
 • به میخواران عشاق گو: خمار از صحنه بیرون شد.