جلوه ی جمال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جلوه ی جمال

جلوه جمال

جلوه ی جمال

 • کوتاه سُخن که یار آمد
 • با گیسوی‌ِ مُشکبار آمد[1]
 • بگشود در و، نقاب برداشت
 • بی‌پرده، نگر، نگار آمد
 • او بُود و کسی‌ نبود با او
 • یکتای‌ و غریب‌وار آمد
 • بنشست و، ببست در ز اغیار
 • گویی‌ پی‌ یار غار آمد
 • من، محو جمال بی‌مثالش
 • او، جلوه‌گر از کنار آمد
 • برداشت حجاب از میانه
 • تا بر سر میگُسار آمد
 • دنباله‌‌ی‌ صُبح لیلة‌القدر
 • خور با رُخ آشکار آمد
 • بگذار چراغ، صُبح گردید
 • خورشید جهانمدار آمد
 • بگذار قلم، بپیچ دفتر
 • کوتاه سُخن که یار آمد[2]