کاروان عُمر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کاروان عُمر

کاروان عمر

کاروان عُمر

 • عُمر را پایان رسید و یارم از در درنیامد
 • قصّه‌ام آخر شد و این غصّه را آخر نیامد
 • جام مرگ آمد به دستم، جام می‌ هرگز ندیدم
 • سالها بر من گذشت و، لُطفی‌ از دلبر نیامد
 • مرغ جان در این قفس بی‌بال و پر افتاد و، هرگز
 • آنکه باید این قفس را بشکند از در[1]نیامد
 • عاشقانِ روی‌ جانان جُمله بی‌نام و نشانند
 • نامداران را هوای‌ او دمی‌ بر سر نیامد
 • کاروانِ عشق رویش صف بصف، در انتظارند
 • با که گویم: آخر آن معشوق جان‌پرور نیامد
 • مردگان را روح ‌بخشد، عاشقان را جان ستاند
 • جاهلان را اینچنین عاشق‌کشی‌ باور نیامد.