آتش عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

آتش عشق

آتش عشق

آتش عشق

 • کیست کآشفته‌ی‌ آن زلف چلیپا نشود؟!
 • دیده‌ای‌ نیست که بیند تو و شیدا نشود
 • ناز کن، ناز! که دلها همه در بند تواند
 • غمزه کن، غمزه! که دلبر چو تو پیدا نشود
 • رُخ نما! تا همه خوبان خجل از خویش شوند
 • گر کشی‌ پرده ز رُخ، کیست که رُسوا نشود؟
 • آتش عشق بیفزا، غمِ دل‌افزون کُن
 • این دل غمزده نتوان که غم‌افزا نشود
 • چاره‌ای‌ نیست به جُز سوختن از آتش عشق
 • آتشی‌ ده که بیفتد به دل و پا نشود
 • ذرّه‌ای‌ نیست که از لُطف تو هامون نبود
 • قطره‌ای‌ نیست که از مهر تو دریا نشود
 • سر به خاک سر کوی‌ تو نهد جان، ای‌‌ دوست!
 • جان چه باشد که فدای‌ رُخ زیبا نشود؟