پیر مُغان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پیر مُغان

پیر مغان

پیر مُغان

 • عهدی‌ که بسته بودم با پیر می‌فروش
 • در سال قبل، تازه نمودم دوباره دوش[1]
 • افسوس آیدم که در این فصل نوبهار
 • یاران، تمام، طرْف گُلستان و من خموش
 • من نیز، با یکی‌ دو گُلندام سیم تن
 • بیرون روم به جانب صحرا به عیش و نوش
 • حیف است این لطیفه‌ی‌ عُمر خدای‌ داد
 • ضایع کُنم به دلق ریائی‌ و دیگجوش
 • دستی‌ به دامن بُت مه طلعتی‌ زنم
 • اکنون که حاصلم نشد از شیخ خرقه‌پوش
 • از قیل و قال مدرسه‌ام حاصلی‌ نشد
 • جز حرف دلخراش، پس از آن همه خروش
 • حالی‌ به کُنج میکده، با دلبری‌ لطیف
 • بنشینم و ببندم از این خلق، چشم و گوش
 • دیگر حدیث از لب «هندی‌» تو نشنوی‌
 • جُ‍ز صحبت صفای‌ می‌ و حرف می فروش.