آیینه ی جان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

آیینه ی جان

آیینه جان

آیینه ی جان

 • بر در میکده، بگذشته ز جان آمده‌ام
 • پشت‌پایی‌ زده بر هر دو جهان، آمده‌ام
 • جان که آیینه‌ی‌ هستی‌ است در اقلیم وجود
 • بر زده سنگ به آیینه‌ی‌ جان، آمده‌ام
 • سرّ هستی‌ چو نشد حاصلم زا ملک شهود
 • در نهانخانه‌، پی‌ سِرّ نهان آمده‌ام
 • جلوه‌ی‌ روی‌‌ تو، بی‌منّت کس مقصود است
 • کاین همه راهْ، کران تا به کران آمده‌ام
 • دستگیری‌ کنم ای‌ خضر! که در این ظلمات
 • پی‌ سرچشمه‌ی‌ آب حَیَوان آمده‌ام
 • همّت ای‌ دوست! که من چشم ببستم ز جهان
 • به سر کوی‌ تو چشمِ نگران آمده‌ام
 • خوشدل از عاقبت کار شو ای‌ هندی‌! از آنک:
 • بر در پیر ره از بخت جوان آمده‌ام.