چشم بیمار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

چشم بیمار

چشم بیمار

چشم بیمار

 • من به خال لبت، ای‌ دوست! گرفتار شدم
 • چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شُدم[1]
 • فارغ از خود شدم و کوسِ «اناالحق» بزدم
 • همچو منصور خریدار سر دار شُدم
 • غم دلدار، فکنده است به جانم شرری‌
 • که به جان آمدم و، شُهره‌ی‌ بازار شُدم
 • دَر میخانه گُشایید به رویم، شب و روز
 • که من از مسجد و از مدرسه بیزار شُدم
 • جامه‌ی‌ زُهد و ریا کَندم و، بر تن کردم
 • خرقه‌ی‌ پیر خراباتی‌ و، هُشیار شُدم
 • واعظ شهر، که از پند خود آزارم داد
 • از دم رِند می‌آلوده، مَددکار شُدم
 • بگذارید که از بُتکده یادی‌ بکُنم
 • من که با دست بت میکده بیدار شُدم.