فراقِ یار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فراقِ یار

فراق یار

فراقِ یار

 • از تو ای‌ می زده! در میکده نامی‌ نشنیدم
 • نزد عُشّاق شدم، قامت سرو تو ندیدم
 • از وطن رخت ببستم که تو را باز بیابم
 • هر چه حیرتزده گشتم، به نوایی‌ نرسیدم
 • گفتم از خود برهم تا رُخ ماه تو ببینم
 • چه کنم من که از این قید منیّت نرهیدم؟
 • کوچ کردند حریفان و رسیدند به مقصد
 • بی‌نصیبم من بیچاره که در خانه خزیدم
 • لُطفی‌ ای‌ دوست! که پروانه شوم در بر رویت
 • رحمی‌ ای‌ یار! که از دور رسانند نویدم
 • ا‌ی‌ که روح منی‌! از رنج فراقت چه نبردم
 • ای‌ که در جان منی‌! از غم هجرت چه کشیدم؟