محفل رندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

محفل رندان

محفل رندان

محفل رندان

 • آید آن روز که خاک سر کویش باشم
 • ترک جان کرده و، آشفته‌ی‌ رویش باشم
 • ساغر روح‌فزا، از کفِ لُطفش گیرم
 • غافل از هر دو جهان، بسته‌ی‌ مویش باشم
 • سر نهم بر قدمش، بوسه‌زنان تا دم مرگ
 • مست، تا صُبح قیامت، ز سبویش باشم
 • همچو پروانه، بسوزم برِشمعش همه عُمر
 • محو چون می زده، در روی‌ نکویش باشم
 • رسد آن روز که در محفلِ رندان سرمست
 • رازدار همه اسرار مگویش باشم
 • یوسفم گر نزند بر سر بالینم سر
 • همچو یعقوب دل آشفته‌ی‌ بویش باشم.