مِی چاره ساز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مِی چاره ساز

می چاره ساز

مِی چاره ساز

 • ساقی‌! به روی‌ من درِ میخانه باز کُن
 • از درس و، بحث و، زهد و، ریا، بی‌ نیاز کُن[1]
 • تاری‌ ز زلفِ خم خم خود، در رهم بنه
 • فارغ ز عِلم و، مسجد و، درس و، نماز کُن
 • داوود وار، نغمه زنان ساغری‌ بیار!
 • غافل ز درد جاه و نشیب و فراز کُن
 • بر چین حجاب از رُخ زیبا و زلف یار
 • بیگانه‌ام ز کعبه و مُلک حجاز کُن
 • لبریز کن از آن مِی‌ صافی‌، سبوی‌ من
 • دل از صفا، بسوی‌ بُت ترکتاز کُن
 • بیچاره گشته‌ام ز غم هجر روی‌ دوست
 • دعوت مرا به جام می‌ چاره ساز کُن.