کاروان عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کاروان عشق

کاروان عشق

کاروان عشق

 • پریشان حالی‌ و درماندگی‌ّ ما نمی‌‌دانی‌
 • خطا کاریّ‌ ما را فاش، بی‌‌پروا نمی‌‌دانی[1]
 • به مستی‌، کاروان عاشقان رفتند از این منزل
 • بُرون رفتند از «لا» جانب «الاّ»، نمی‌‌دانی‌
 • تُهیدستی‌ّ و ظالم پیشگیّ‌ ما نمی‌‌بینی‌
 • سبُکباری‌ّ عاشق پیشه‌ی‌ والا نمی‌‌دانی‌
 • بُرون رفتند از خود، تا که دریابند دلبر را
 • تو در کُنج قفس، منزلگه عنقا نمی‌‌دانی‌
 • ز جا برخیز و، بشکن این قفس، بگشای‌‌ غلها را!
 • تو منزلگاه آدم را وراء «لا» نمی‌دانی‌
 • نبُردی‌ حاصلی‌ از عُمر، جز دعوای‌ بیحاصل
 • تو گویی‌ آدمیّت را، جُز این دعوا نمی‌‌دانی‌.