غمزه ی دوست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

غمزه ی دوست

غمره دوست

غمزه ی دوست

 • جز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! ندارم جایی[1]
 • در سرم نیست، بجُز خاک درت سودایی‌
 • بر در میکده و، بُتکده و، مسجد و، دیر
 • سجده آرم که تو شاید نظری‌ بنمایی‌
 • مشکلی‌ حل نشد از مدرسه و صحبت شیخ
 • غمزه‌ای‌ تا گره از مشکل ما بگشایی‌
 • این همه ما و منی‌، صوفی‌ درویش نمود
 • جلوه‌ای‌! تا من و ما را، ز دلم بزدایی‌
 • نیستم، نیست، که هستی‌ همه در نیستی‌ است
 • هیچم و هیچ، که در هیچ نظر فرمایی‌
 • پی‌ هر کس شدم از اهل دل و حال و طرب
 • نشنیدم طرب از شاهد بزم‌آرایی‌
 • عاکف درگه آن پرده‌نشینم، شب و روز
 • تا به یک غمزه‌ی‌ او قطره شود دریایی‌.