روش تربیت انقلابی در مکتب امام حسین (ع) و گرایش هماهنگ امام خمینی (س) با این روش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شراره، عبدالجبار

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

روش تربیت انقلابی در مکتب امام حسین (ع) و گرایش هماهنگ امام خمینی (س) با این روش

‏ ‏

روش تربیت انقلابی در مکتب امام حسین (ع) و گرایش هماهنگ امام خمینی (س) با این روش

‏ ‏

‏دکتر عبدالجبار شراره ‏

‏ ‏

‏تربیت انقلابی، بدون شک اساس حرکت رهبران آزادیخواه برای بنای جامعه صالح انسانی بوده است. اسلام بر اساس این دیدگاه محتوای اصیل تعالیم خویش را بر آزاد سازی انسانها از بند طاغوتها و تربیت نفوس و افکار و کردار آدمیان، در راستای بندگی خداوند، قرار داده است. انفلاب امام حسین(ع) نیز در همین راستا یعنی آزاد سازی بشریت از قید ذلت و طاغوت و انحراف و طغیان و تربیت او بر اساس اصل بندگی خداوند است. امام راحل روح الله خمینی نیز این روش و راه را پذیرا بودند و در همین مسیر مدیریت اجتماعی خویش را شکل بخشیدند. مقاله کوشش نموده است تا عناصر اساسی شیوۀ تربیت انقلابی را با نهضت حسینی، فهرست کند. مقاله آگاهی بخش نسبت به هدف، ایمان و وفای به رهبری، فداکاری و شهادت طلبی، نظم و انضباط را عناصر اساسی این شیوه دانسته و هر کدام را تحلیل نموده است. و در این فراز نمونه های عینی آن را در شیوۀ تربیتی امام راحل، نشان داده است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 226