عاشورا : منبعی برای نظریه پردازی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خیرخواهان، محمدرضا ؛ موسوی ریزی، محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

عاشورا : منبعی برای نظریه پردازی

عاشورا : منبعی برای نظریه پردازی

‏ ‏

‏محمدرضا خیرخواهان و محمد موسوی ریزی‏

‏ ‏

‏جذابیت مطالعاتی رفتار سیاسی امام خمینی(س) نه تنها مرهون واکنشهای متفاوت و گاه متناقضی است که نسبت به آن ابراز شده است، بلکه  تا حدی وامدار کشف دوبارۀ اندیشه سیاسی در اسلام است.‏

‏این جستار با هدف کشف چگونگی تأثیر گذاری قیام امام حسین(ع) بر تکوین اندیشه و رفتار سیاسی امام خمینی(س) انجام شده است. یعنی از وجهۀ ادراک محیط سیاسی، به نظر می رسد، هم امام حسین(ع) و هم امام خمینی(س)، محیط سیاسی خود را به شکل خطری سازمان یافته در قالب توطئه علیه اسلام ادراک کرده اند.‏

‏از وجهۀ کنش سیاسی، بطور کلی در اندیشۀ امام حسین(ع) و نیز امام خمینی(س)، انگیزۀ کنش سیاسی، ناشی از «تکلیف الهی» است که به هنگام خطر بروز می کند و کارکردهای گوناگون می پذیرد. هدف این کنش نیز «کسب رضایت الهی» وشیوۀ آن «سازش ناپذیری» است. این کنش می تواند به نتایجی چون، شهادت یا برقراری حکومت اسلامی منجر گردد.‏

‏این تطابق چشمگیر بین سازه های رفتار سیاسی، تنها پس از یک فرآیند یادگیری خودآگاهانه از سوی امام خمینی(س) و تلاش او برای بسط و تعمیق آن به شیوه های گوناگون در افراد دیگر(رهبری) امکان پذیر است. بنابراین، کربلا رخدادی منحصر به فرد که موقعیتی تکرار شدنی است و «واکنش حسین(ع)» همیشه می تواند، در هر شرایط ممکن باشد.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 214