نیاز جهان معاصر به فرهنگ عاشورایی امام خمینی و مسئولیت ما در این زمینه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حماده، شیخ حسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نیاز جهان معاصر به فرهنگ عاشورایی امام خمینی و مسئولیت ما در این زمینه

‏ ‏

نیاز جهان معاصر به فرهنگ عاشورایی امام خمینی و مسئولیت ما در این زمینه

‏ ‏

‏شیخ حسن حماده‏

‏ ‏

‏انقلاب اسلامی ایران، رخدادی فراگیرتر از سطح تحلیلهای اقتصادی یا صرفاً مادی است. انقلابی است با اصالت و ریگه های جای گرفته در تاریخ و مستند به فرهنگ اصیل محمدی و قرآن عزیز؛ اسلامی که خون حسین(ع) و اصحاب و اولادش پاسدار آن بوده است. به گونه ای که عاشورا در انقلاب امام خمینی به عنوان یک قیام انقلابی در حوزۀ تحلیلها و داوریهای علمی قرار گرفت. منزلت و ارزش محتوایی و آرمانی انقلاب اسلامی ایران همانند انقلاب عاشوراست و می توان امام خمینی را فرزند این فرهنگ و مردم ایران را مردمان حسین، مردم عاشورا و محرم خواند.‏

‏و اینک مسئولیت ما در قبال عبارتست از: شناخت ابعاد و نشانه های این فرهنگ عاشورایی در امام و انقلاب اسلامی ایران، ارائه الگوی عاشورایی انقلاب به جامعه امروز، پاسداری از انقلاب امام خمینی و فرهنگ عاشورایی انقلاب و انتقال دستاوردها و تجربه های انقلاب به جوامع محروم و مستضعف.‏

‏مقاله در پنج فصل سامان گرفته است:‏

‏1-‏ ‏جامعه معاصر، مسائل و نیازها ‏

‏2-‏ ‏نشانه های عمومی و اساسی فرهنگ امام خمینی ‏

‏3-‏ ‏نشانه ای فرهنگ عاشورایی امام خمینی ‏

‏4-‏ ‏مسئولیت جامعه امروز در پذیرش و نشر فرهنگ عاشورا ‏

‏5-‏ ‏شیوه های تبیین و تبلیغ عاشورا و تعالیم امام.  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 211